Organizator

Partnerzy

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku


KOPYŚĆ 2023

Czy jest to definitywny koniec Festiwalu KOPYŚĆ w Białymstoku?
To pytanie zadajemy sobie z wielkim lękiem od lat.

W roku 2022 chcieliśmy ostatni raz zawalczyć, postawić żagle i bezpiecznie dotrzeć do portu festiwalowego. Niestety, wobec nie otrzymania dotacji z Miasta Białystok, nie mając zapewnionych finansów na podstawowy koszt organizacji festiwalu – wynajęcie sali i nagłośnienie, nie udało się pozyskać innych znaczących środków finansowych i Festiwal Kopyść się nie odbył.

Wbrew wszelkim przeciwnościom podjęliśmy jednak próbę organizacji Festiwalu w roku obecnym.
W wyniku konkursu na realizację zadań w dziedzinie kultury w roku 2023 otrzymaliśmy dotację Miasta Białystok w wysokości 10 000 zł. Zdając sobie sprawę z tego, jak znikoma to kwota w stosunku do kosztów organizacji Festiwalu, nie rezygnujemy i organizujemy KOPYŚĆ.

Czy uda się pozytywnie sfinalizować ten plan? Zależy od pozyskania dodatkowych finansów na organizację Festiwalu. Może tym razem miłośnicy Kopyści pomogą w zdobyciu brakujących pieniędzy.

Biorąc pod uwagę aktualne realia plan na XXXVI Festiwal KOPYŚĆ’ 2023 jest następujący:
22 kwietnia 2023 godz. 16:00 - Koncert „Wiatr na wantach gra...”
22 kwietnia 2023 godz. 20:00 - Koncert "Żeglujże żeglarzu”.

Jeden dzień koncertów zmniejsza koszt wynajmu sali Kina Forum do 18 000 zł. Zmniejsza się także koszt noclegów wykonawców, nagłośnienia oraz ochrony. Redukcja kosztów musi zostać ograniczona do wysokości pozwalającej na organizację imprezy. W przeciwnym przypadku organizacja Festiwalu będzie niemożliwa. Na planowane 8 godzin koncertów przewidujemy zaproszenie 9 podmiotów wykonawczych. Koszt honorariów dla zaproszonych Artystów to kwota około 40 000 zł. Inne niezbędne wydatki to: noclegi, ochrona, ZAiKS, druki (plakat, folder, bilety), scenografia, wynajęcie dodatkowego akustyka, backline i inne.

Wszystkie uzyskane przychody pokrywają jedynie koszty, które dzięki naszym wysiłkom i pracy wolontariatu są minimalizowane. Przy organizacji Festiwalu nie są wypłacane jakiekolwiek wynagrodzenia związane z pracą administracyjną i organizacyjną. W kosztach nie ma wydatków za prowadzone biuro, telefony, transport.

Pomimo planowanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, dla pokrycia kosztów organizacji tegorocznego Festiwalu brakuje jeszcze znacznej kwoty.

Uratować najstarszy festiwal piosenki żeglarskiej w Polsce możemy tylko wspólnie – przy Waszym owocnym udziale i zaangażowaniu wszystkich możliwych środków.

Mamy gorącą nadzieję, że liczne sygnały od Was o chęci pomocy finansowej się zrealizują i w kwietniu będziemy mogli wspólnie cieszyć się z doskonałej imprezy z Waszym udziałem. Jeszcze raz zatem apel:
All Hands On Deck – szukajcie Sponsorów.

Bezpośredni kontakt z nami:

Tel.: 608 410 553

e-mail: kopysc@gmail.com

https://www.facebook.com/FestiwalPiosenkiZeglarskiejKopysc

Numer konta:
Akademicki Yacht Club
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
41 2030 0045 1110 0000 0415 2810

Sprzedaż piwa i catering: Restauracja "Trzy Po Trzy"

Adres biura festiwalowego

e-mail: kopysc@gmail.com